71 αρτοσκευάσματα από τον φούρνο ΒΕΝΕΤΗ

Εβδομήντα ένα τεμάχια αρτοσκευάσματα δώρισε για τους ανθρώπους που στηρίζει το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων ο Φούρνος Βενέτη σε μια ακόμη κίνηση αλληλεγγύης. Σας ευχαριστούμε!