ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Day Center

The Day Center is located on the ground floor of the Multipurpose Homeless Centre. During the daytime hours, the city’s homeless can cover basic, daily needs of including laundry, showers, and access to clean clothes and food.

kentro_imeras