ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Medical Services

The main mission is to promote and advance the health of beneficiaries, provide healthcare services and organize the services provided by K.Y.A.D.A.’s social clinics.